กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศบริจา...

5/13/2020 11:31:45 AM
กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศบริจาคเงินให้ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ต้านภัย COVID-19 เ...

พล.อ.ท.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล รอ...

5/13/2020 11:28:56 AM
พล.อ.ท.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล รอง เสธ.ทอ.(กบ.) เป็นผู้แทน เสธ.ทอ./หน.ศูนย์เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ. ในการตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และให้กำลังใจผู...

Administrator